Velkommen til Tårup Forsamlingshus

Tårup Forsamlingshus finder du i landsbyen Tårup ved Storebælt ca. 10 km. syd for Nyborg. Forsamlingshuset er en smuk gammel bygning med fine detaljer og en lang og flot tradition.

Forsamlingshuset drives af en valgt bestyrelse, der helt er baseret på en frivillig arbejdsindsats. Tårup Forsamlingshus er ofte den flotte og funktionelt gode ramme om mange af de fælles arrangementer, der afholdes i Tårup gennem året.

Forsamlingshuset udlejes meget gerne til private fester og udlejningen foregår her via forsamlingshusets webside. Tårup Forsamlingshus udlejes som et nøglehus.

Du kan læse mere om landsbyen Tårup på www.taarupportalen.dk

Tårup Forsamlingshus

Bliv medlem af Tårup Forsamlingshus

Medlemskab/kontingent 

Alle, der ønsker at støtte Tårup Forsamlingshus gennem et medlemsskab, kan gøre dette ved at indbetale et årligt kontingent på 150,00 kr. pr. husstand (75 kr. for enlige) 
på forsamlingshusets konto: reg. nr. 5960 Kontonr. 0005004643 eller Mobilepay 88690
(Husk at anføre navn og adresse).

Når du er medlem har du stemmeret på Forsamlingshusets årlige generalforsamling, der afholdes i marts måned.

Generalforsamlingen annonceres i dagspressen og på Tårupportalen.

Udlejning

Ønsker du at leje Tårup Forsamlingshus som rammen for din næste fest eller andet arrangement?
Har du spørgsmål i forbindelse med leje af forsamlingshuset?

Marlene Koldsø

Kontakt Marlene Koldsøe
Tlf.: +45 2613 0286
Mail: booking@taarupforsamlingshus.dk

Klik her og se hvordan du lejer Tårup Forsamlingshus!