Bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus

Huset drives af en ulønnet bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.

Formand Hanne Dahl Tårup Byvej 3b, Tårup, 5871 Frørup 51514220
Næstformand Henrik Kragh Bækvej 9, Tårup, 5871 Frørup 65371371
Kasserer Hanne Bilde  Strandvej 4, Tårup Strand, 5871 Frørup 30429021
Sekretær Tove Damgaard Kirke Alle 13, Tårup, 5871 Frørup 28937344
Udlejning Marlene Koldsø Bækvej 7, Tårup, 5871 Frørup 26130286
Medlem Henrik Nielsen Tårup Byvej 6, Tårup, 5871 Frørup 40367099
Medlem Erik Jensen Kajbjergvej 9, 5871 Frørup 91543020
Suppleant Crispin Gurholt Bækvej 10, Tårup, 5871 Frørup  
Suppleant Linda Nielsen Tårup Byvej 23B, 5871 Frørup  
Suppleant Rikke Damgaard Juel Kirke Alle 1, 5871 Frørup  

 

Om bestyrelsens arbejde 

Tårup Forsamlingshus er en selvejende institution med hjemsted i Tårup.
Institutionens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt - kulturelt arbejde.

Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften evt. nødvendige personale samt at udarbejde årlige regnskaber. lnstitutionen tegnes af formanden i forbindelse med kassereren.

Se i øvrigt Vedtægterne for Tårup Forsamlingshus