Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus 2015

Årsberetning Tårup forsamlingshus 2014

Først de faktuelle facts; huset har været lejet ud til private 29 gange og 17 gange til foreninger, men i alt har der været aktivitet i huset 62 dage, idet der er lejere som lejer dagen før og efter deres aktivitet.

Medlemstallet er faldet lidt og det er vi kede af, da vi synes at huset kunne give borgere i Tårup en følelse af fællesskab og en samhørighed. Vi er rigtig glade for den opbakning der er til de forskellige arrangementer som Vennerne og huset står for. Vi kunne blot ønske os, at man støttede Forsamlingshuset med et medlemsskab, ikke så meget for pengenes skyld, men for husets skyld og for at vise de fonde som vi søger midler hos, at der er opbakning til at huset bliver brugt og forbedret. Ligeledes er det godt over for kommunen at kunne fremvise en bred medlemsskare. Vores kommune støtter os økonomisk med et fast beløb om året, det er der mange kommuner, som ikke gør efter krisen i 2009.

Vi har fortsat mange drømme om nye tiltag, og vi søger midler igen hos forskellige fonde, og vi håber at få råd til det vi ønsker. Det har vi ikke hvis vi ”kun” har indtægt fra udlejninger, fordi det kun løber lige rundt med forsikringer, varme, rengøring og andet forbrug. Vi er endda så heldige her i Tårup at vi sjældent har store udgifter til håndværker, idet der altid er en stor hjælpsomhed fra jer som kan noget. Alligevel så har vi store udfordringer, når det handler om større projekter, så derfor søger vi fonde.

Steen Jensen har stillet sin kompetence til rådighed og søger med stor energi midler til huset, Steen er i øvrigt ansat på samme løn og arbejdsvilkår som resten af bestyrelsen.

Vi har også fået en plads på Tårup Portalen med link til vores egen Hjemmeside, så vi også bliver synlige den vej.

Heldigvis kan vi se på vores varmeforbrug at vores tiltag i forhold til isolering er hjulpet, og yderligere har de sidste varmere vintre gjort at vores udgift til gas er faldet væsentligt. Lige nu ser det også ud til at prisen på olie fortsat falder og det smitter naturligt af på gaspris også.

I forhold til forbedringer i huset, er vores nye entre taget brug, og vi synes den fungere. Den lille sal har fået en gang maling og det har døre og fodpaneler i den store sal også.

Vi kæmper med noget fugt i kælderen og har haft Kildegård til at grave op ude ved tagrendebrønden for at se om der var stoppet til, og det ser ud til at være hjulpet.

Vores nye toiletter i kælderen er blevet mere tilgængelige idet der er hængt en nøgleboks op ved bagdøren, ved at ringe til enten Trine eller Viggo kan man få koden. Deres numre er hængt op i bålhytten. I den forbindelse med dette, har vi været nød til at kunne låse dørene ind til resten af forsamlingshuset for at undgå uønskede gæster.

Takket være vennernes bidrag har vi fået nyt service i år, så der er mulighed for at dække nogle rigtig flotte borde. 

Sidste år havde vi en sag kørende med køkken firmaet KEN om vores bordplade, dette er løst på en måde så begge parter kan være tilfreds. Tak til Kjeld Larsen og Peter Larsen for deres kamp.

Vi har i året løb haft flere møder med Vennerne og Landbyrådet for at styrke samarbejdet. Vi vil jo det samme, nemlig at gøre det attraktivt at bo i Tårup på hver vores fronter. Det er vi i bestyrelsen glade for.

Vores trofaste rengøring Tina har sagt op, og til at varetage opgaven har vi i stedet valgt at ansætte 2 piger fra byen, nemlig Mette Mathiessen og Caroline Paulsen, og vi tror på /kan se, at de vokser med opgaven.
Frem for at ansætte en erfaren rengøringsdame valgte vi denne løsning, fordi vi synes, at det er vigtigt at have mulighed for at få et fritidsjob i nærmiljøet. Pigerne kan desuden, tilbyde en flexibilitet, som er nødvendig i vores hus, hvor der ind imellem er ganske kort mellem udlejningerne.

Efter sidste års generalforsamling har vi fået en ny kasserer, Hanne Bilde og hun er et rigtig godt valg til denne post. Gitte Albjerg som fratrådte, har heldigvis stået til rådighed med hjælp og oplysninger til Hanne, og derfor har der været en fin overgang mellem de 2 kasserer.

Vi har i det forgangne år haft møder med Landbyrådet, omkring brug af frysehuset og som gerne så at huset blev sat i stand og lavet til et mødested og vi er ikke nået til enighed, idet vi i bestyrelsen ikke mener at der er befolkningsgrundlag nok til endnu et mødested i byen. I stedet for at skabe flere mødesteder vil vi hellere, at vi sammen finder midler til at bruge i forsamlingshuset, evt. til kulturelle arrangementer.

Som et eksperiment har vi holdt åbent hus i forsamlingshuset 4 onsdage i dec. og jan, men vi må desværre erkende, at der ikke har været den store interesse for at komme. Den erfaring vi har gjort os er at der skal være et arrangement af en eller andet art før byen beboere dukker op.

Vi er ca. 300 beboer i Tårup og vi kan samle mellem 80 og 100 til de arrangementer som vennerne afholder. Vi har erfaret, at det er svært at få fat i de unge familier, og vi må nok erkende at de har en rigtig travl hverdag hvor det at mødes i forsamlingshuset ikke prioriteres så højt. Heldigvis er sommerarrangementet hvor børnefamilier mødes og laver en rigtig fin familiedag, godt besøgt af børn forældre og bedsteforældre.
Hvis der er ønsker om eller forslag til hvad vi kan lave af tiltag i huset vil vi rigtig gerne have det af vide‐ vi er jo folkevalgte, så det er jeres ønsker som vi skal føre ud i livet.

Jeg vil igen i år takke Vennerne for deres store indsats, uden dem ingen fest. Den dejlige mad og gode stemning som de kan frembringe er af stor betydning for os.

Arnes tid i bestyrelsen slutter i aften, og vi havde gerne set at han havde taget 3 år mere så Arne kunne sluttet med et 30 års jubilæum, nu må han” nøjes” med 27 år. Arne har slidt mange bestyrelser op i gennem årene, men det har været fornuftigt med Arne som den røde tråd, vi altid kunne trække på hans viden om mange ting, og hvis vi bliver i tvivl håber vi at vi fortsat kan spørge dig. Nu skal du til at nyde dit otium sammen med Anny. Der skal lyde en stor tak for dit mange årige arrangement i huset.

Susanne Hintz, formand