Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus 2016

Årsberetning 2015 Tårup Forsamlingshus.

Forsamlingshuset har det godt, og selv om det er et gammelt hus med 125 år på bagen, så fremstår det med et funktionelt køkken og et moderne udseende. Det er renoveret med respekt for det gamle håndværk, som kan ses i huset.

I 2015 havde vi den glæde at fejre husets 125 års jubilæum, og det var fantastisk at se den opbakning, der var fra byen – både fra de respektive bestyrelser, og de store korps af frivillige, som altid stiller op.

Anny Madsen, Ellen Larsen og Viggo Hansen havde skabt et lille museum i frysehuset omkring husets historie og der var mange som benyttede lejligheden til at få fik genopfrisket gode minder og sjove oplevelser - både noget som de selv
havde oplevet, men også om den generation, som er gået forud.

Maden, som for en stor del omhandlede de 2 svin, som Peter Larsen, Mogens Spanggaards og Hans Erik Christensen fik grillet dagen i gennem, og ikke mindst det læke tilbehør, som blev fremstillet af frivillige, udgjorde et festmåltid, som var huset værdigt.

Præcis som sådan en dag fortjener skinnede solen på os dagen lang og gjorde det muligt for os at benytte hele området omkring huset. Det udnyttede vi til kaffe og borgmestertale om eftermiddagen, og velkomstdrink om aftenen. Vi var heldige at ramme en af de få solskinsdage som sommeren bød på.

I 2015 blev der arrangeret i løb i Tårup, hvor der efter gennemførsel af diverse ruter blev serveret lidt mad. Arrangement var en succes som vi vil gentage igen i år.

2015 var også året, hvor vi forsøgte at genskabe dilletant i huset, men det var svært at skaffe skuespillere og publikum. Klement Brink og Stine Kiel Ratzows store indsats gjorde dog, at vi kunne afholde en lørdag med dilletant, og jeg er sikker på, at dem som var til stede fik en dejlig oplevelse.

Ligeledes var det året, hvor vi forsøgte at holde åbent hus på onsdage i januar og februar. Desværre lykkedes det kun en enkelt gang at få samlet en god flok, og det var da Anny Madsen inviterede til at komme og se på gamle billeder fra Tårup. Vi må nok sande, at der skal være en tovholder og et arrangement for, at der kommer besøgende. I denne forbindelse vil jeg minde om, at det altid er muligt at få det annonceret på Tårup Portalen, hvis der er noget man ønsker at dele med andre.

I 2015 forsøgte vi sammen med Rasmus Kirk at skabe et nyt koncept og vi kan med stor fornøjelse sige, at det var en succes. Det var desuden rigtig rart at se vennerne sidde med til bords – de plejer jo at knokle for at vi andre kan hygge os. Mon ikke, at det er noget vi gentager igen i år!

Julebanko var som altid godt besøgt og der var velsmagende julemad som kun vor mor kan lave det.

På renoveringsside bød 2015 på et nyt tag til frysehuset, der desuden også har fået nyt loft samt pudset og kalket væggene. Vinduer er malet både i frysehuset og forsamlingshuset.

Vores næste store udfordring i huset er udskiftning af lyset i salen. Det forholder sig sådan, at vores lysstof amature ikke kan repareres, da vi ikke længere kan få reservedele hertil. Vi har indhentet et tilbud på ny belysning, og til finansiering heraf har vi søgt midler hos forskellige fonde og vi er selv begyndt at spare sammen. Vi har midler til udskiftningen allerede i år, idet vi igen har søgt og fået midler fra Land og byfornyelse. Samtidig vil vi male loftet i den store sal.

Vi har bestilt nyt udendørslys 2015 og det er sat op og jeg synes det ser rigtig godt ud. Vi har søgt og her har vi også fået midler fra Land og byfornyelse. Vi får 50 % af vores udgifter dækket. Det er vi naturligvis rigtig glade for.

Så er der selvfølgelig lidt hoved rengøring i huset hvert år. Og alle er velkomne til at deltage i forårs rengøringen.

SÅ TIL DE LIDT TØRRE FACT.

Huset har været udlejet i 74 dage og i forhold til sidste år er det en stigning på små 20 dage.

Medlemstallet er steget til 96 dvs. 13 nye medlemmer.

Teknisk Afdeling ved Nyborg kommune, har været på besøg for at få afdækket vores behov for brandtilsyn og bordopstilling og brandchefen har lovet at lavet en planche til ophæng, således at dem som gæster huset kan se, hvordan bordene kan stå, så flugt veje er frie. Dette gør at vi reducere det antal som vi må være i huset til 130 i stedet for 150, det gør at vi ikke behøver at have tilsyn fra Falck og at vi ikke behøver at få lavet en el rapport hvert andet år og det betyder igen at vi kan spare lidt penge.

Tilslut vil jeg sige takt til vennerne for en stor god og solid indsats i det forgange år.

Der skal også lyde en stor tak til alle dem som stiller op hver gang der bliver kaldt.

Samtidig vil jeg takke alle vores gæster i huset, for hvis I ikke kom så havde vi ingen mission. Steen Jensen skal også have en stor tak, for at søge midler til os, og tak for den altid fine annoncering og reklame på Tårup portalen.

Også tak til forsamlingshusets bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde.

Med venlig hilsen
Formand for Tårup forsamlingshus
Susanne Hintz.