Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus 2017

ÅRSBERETNING FOR TÅRUP FORSAMLINGSHUS 2016

Vi har haft et stille år i forsamlingshuset, i hvert fald i forhold til de seneste år hvor vi har haft ombygning af køkkenet, jubilæumsfest, nyt tag på frysehus og renovering at entreen.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder.

I år har vi fået malet loftet i salen, skiftet de gamle lysstofrør ud, med flotte og energi besparende lamper. Vi har fået afmonteret de gamle håndtørre og sat papirdispenserer op på toiletterne og i køkkenet.

Vi havde et problem med meget fugt i opvasken, vinduerne var nød til at stå åbne for at få dampen væk, når der blev vasket op. Det gav meget træk, især vinterdage. Derfor har vi fået sat en udsugning op. Heldigvis var der nogle forudseende håndværkere, den gang hvor køkkenet blev lavet, så der var forberedt til dette. Det betød at vi ikke skulle lave hul i tag og isolering.

Derud over har vi jo fast på programmet; hovedrengøring, tilsyn og rengøring af ovn, el eftersyn og eftersyn af vores brand materiale af Falck, som hører til den daglige drift.

Vores udlejning ligger på samme niveau som sidste år, i alt 64 dage hvor huset er i brug til forskellige arrangementer og hvor udlejning dagen før og efter er indberegnet. Vi har set at området under egen er blevet inddraget i forbindelse med bryllupper, og andre fester, dejligt at se de to matrikler fungerer så godt sammen.

I samarbejde med Steen har vi fået ny hjemmeside, og vi er synlige på Facebook og Tårup portalen. Det er også dejligt at se at der mange som deler vores opslag, det er vigtigt, at så mange som muligt, får kendskab til vores eksistens og jeg vil gerne opfordre til at flere deler på Facebook. Det er den måde vi kan gøre opmærksom på os selv.

Vi vil gerne gøre det attraktivt at leje huset og holde fest hos os, derfor forsøger vi hele tiden at opdatere vores hus, således at gæster som har været i huset, kan huske os til en dag, hvor de selv har brug for det.

Der skal lyde en stor tak til Tårup portalen, Steen er altid hurtig til at få vores annoncering på portalen og hvis det kniber med tilmelding så kommer der lige en reminder. Desuden kan vi kan dårlig nå hjem, før der er referat og billeder på Tårup portalen af det arrangement vi lige har forladt. Lyn hurtig service. Jeg tror ikke der findes noget, som kan hamle op med vores lokale ildsjæl på dette område.

Vores rengøringspiger er skiftet ud med skurekonen Tina Andersen. De unge piger skulle videre ud i verden, uddannelse og efterskole, tak for et godt samarbejde og god vind fremover. Det var så bekvemt, at Tina kunne træde til igen, hvilket vi er rigtig glade for.

Vi har haft møde med Vennerne og Landbyrådet, som der efterhånden er blevet tradition for. Der udveksler vi erfaringer, ønsker og giver hinanden en melding om hvad vi hver især går og arbejder med. De seneste forslag fra Landsbyrådet er at vi får etableret et mini bibliotek, i vores kælder og det arbejdes der på.

Vi var jo så heldige sidste år til generalforsamlingen, at gode kræfter reddede vores støtteforening, Vennerne. De nyvalgte har klaret deres udfordring til stor glæde for forsamlingshuset, og ikke mindst den yngre generation, som til jul mødte julemanden til juletræs tænding, Jeg håber at mange vil bakke op omkring deres fremtidige arrangementer.

Jeg vil gerne takke vennerne for deres mod, da de stillede sig til rådighed, de vidste ikke hvad de gik ind til, men de har løftet opgaven flot, dejligt at se der også er ind tænk fornyelse i arrangementerne for at vi kan ramme et bredere publikum.

En stor tak skal også lyde til jer som kommer og deltager i vores arrangementer, og dermed støtter op omkring huset. Uden jer havde der ikke været aktivt forsamlingshus. Også tak til dem som stiller op og hjælper os når vi har brug for en ekstra hånd, det luner at vi ved at der er hjælp at hente.

I som sidder i Tårup forsamlingshus’ bestyrelse i skal have tak for jeres store indsats, aldrig nogen problemer med at få samlet flokken uanset opgavens art. Ligeledes vil jeg gerne fremhæve den gode tone vi har indbyrdes.

Til sidst men ikke mindst, skal der være en tak til Anny Madsen, som jo bekendt står for at udleje og fremvise vores hus til eventuelle kunder. Jeg ved at du gør et stort stykke arbejde og ”sælger” vores hus med stor entusiasme. Som for eksempel da du gjorde huset rent mellem jul og nytår således huset kunne lejes ud. Du har nu valgt at trække dig, når vi har fundet en til at overtage din opgave, og det arbejder vi på, men lige her, arbejder vi ikke for hurtigt. Vi vil så gerne have at du bliver lidt længere.

15/3 2017 Tårup
Susanne Hintz