Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus 2018

Tårup Forsamlingshus årsberetning 2017

Der er i alt afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Huset har været udlejet 48 dage, hvoraf de 35 har været til private arrangementer, mens de resterende dage er nogle vores foreninger taget sig af.

I år har vi fået en ny dør i frysehuset så det er blevet mere tilgængeligt fra pladsen ved Egen. Familiedagens arrangører har haft god gavn af at kunne anvende frysehuset, da det danske vejr ikke altid arter si g som vi kunne ønske os.
Vores flotte terrazzogulv i entreen er blevet repareret men for, at det skal få sin glans tilbage skal der være mange som betræder det - måske skal vi flytte dansegulvet derud?!

Først på året valgte Anny at lade sig pensionere fra sit hverv som administrator for udlejning, og der skulle findes en afløser. Valget er faldet på Elspa Hansen som gerne ville hjælpe os og det er vi rigtig glade for. Det er et stort arbejde, da huset jo ofte skal fremvises til eventuelle lejere og dertil kommer det administrative. Tak for det.

Vi har haft en mindre reparation på vores ovn, da den pludselig ikke længere kunne fungere med damp. Det viste sig, at dyserne kan kalke til, og at dette var forklaringen. Vi lærer hele tiden noget nyt.
Den 6. juli havde vi vores årlige hovedrengøring, hvor alt bliver endevendt. Det var en fin og hyggelig dag, hvor vi trak i gummihandsker og tørklæder og gav den gas.

Der har været et obligatorisk brandtilsyn og der er påbud om, at vi skal have hængt bordplaner op, så vores gæster kan se, hvilke muligheder der er for opsætning af borde, således at flugtveje er tilgængelige. Disse findes på opslagstavlen i køkkenet.

Vi har udfordringer med ukrudt i hækken ind til vores nabo og det ser ikke godt ud. Vi har forsøgt at få styr på dette og det overvejes om der skal findes en anden løsning. Dette arbejdes der videre på i år.
Offentlighedsloven kan få betydning for det administrative ved udlejning af forsamlingshuset, men vi ved endnu ikke hvordan. Det bliver vi forhåbentlig klogere på i løbet af 2018.

Vennerne gør fortsat et godt stykke arbejde, men de har brug for hjælp til deres arrangementer, så hvis du har tid og lyst til at give en hjælpende hånd en gang imellem må du meget gerne kontakte vennernes formand Susanna Frandsen.

Det er rigtig dejligt at tilflyttere til Tårup har lyst til at engagere sig i byens fællesskab og det sætter jeg stor pris på. På nuværende tidspunkt består vennerne næsten udelukkende af tilflyttere og det giver dem lidt udfordringer i forhold til at vide, hvem de skal kontakte når de har brug for hjælp. Derfor vil det være dejligt, hvis der er en med et stort lokalt kendskab, der har lyst til at formidle kontakten ved behov.

Jeg vil takke bestyrelsen for et stille og roligt år, hvor de opgaver som dukkede op blev modtaget med en optimistisk tilgang og opgaverne blev løst til alles tilfredshed.

Tak til vores altid nærværende rapporter Steen Jensen Tårup portalen, du er en stor hjælp til at få formidlet vores arrangementer.

Der skal også lyde en tak til skurekonen som holder vores hus i en pæn og god stand.

Desuden finde der en gruppe mennesker som hjælper os med a hoc opgaver når vi ikke selv slår til, dem skal der også lyde en stor tak til.

Formand for Tårup Forsamlingshus
Susanne Hintz