Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus 2020

Årsberetning 2019 Tårup Forsamlingshus
Vores udlejninger har været stabile i det seneste år. Der har været 26 udlejninger til private og 11 udlejninger til foreninger. I alt har der været varme på i 56 dage da der ofte er flere dage som lejes i forbindelse med festen. Vi har også haft et par aftener hvor der er blevet strikke hæklet og ikke mindst snakket.
De var med en vis nervøsitet vi gik det nye år i møde, efter at vennerne havde nedlagt sig selv, skulle vi til at nytænke så alle de gode traditioner som der er i huset ikke skulle gå tabt.
Nu er det heldigvis sådan at når en dør lukkes så er der andre som åbner og der har igen i 2019 været mange gode arrangementer i huset.
Vi havde en fantastisk dag den 15/6 i forbindelse med fejringen af Dannebrog hvor alle foreninger i byen slog sig sammen for at gøre dagen festligt. Der var en stor opbakning fra hele byen og selv om vejret ikke viste sig fra den solrige side så brød den igennem da Valdemar Sejr ankom med fanen.
Da der var mange rester fra festen, kunne de bruges til en fællesspisning under Egen den efterfølgende mandag og der var da også mange som fik glæde af den store overflod af mad.
Den 13/9 var der dameaften i huset og de eneste herrer som deltog, var til at serviceres de fremmødte på bedste vis, menuen var tapas; arrangør Marlene, Lisbeth med flere.
Igen den 25/9 var der muligt at komme og spise i huset da Bilde og Eriksen tryllede en lækker menu frem.
Da der stadig var overflod af kød fra flagfesten, kom resterne i Lindas fryser, og det blev brugt da Birgit meldte sig på banen til at arrangerede en fællesspisning den 25/11 i huset. Det blev en fin aften hvor Birgit og hendes stab lavede biksemad med spejlæg.
Julebanko blev også gennemført og mange gik fra den traditionsrige aften med ekstra julegaver.
Dette er sket med hjælp fra Linda som tog sig af julemenuen med sikker hånd.
Vi har skiftet rengøringsselskab da vores trofaste skurekone Tina Andersen ikke kunne varetage denne opgave mere, vi har nu Mi-viren til at gøre rent. Tak til Tina for hendes indsats gennem mange år.
Vores udlejning af huset går gennem Elspa Hansen og det er vi meget trygge ved. Tak for din indsats.
Der er også opstået en nørkleklub i huset som Marlene og Julie har været tovholder på.
I julen var der et par stykker som synes at dagene skulle gå med at få renoveret scenen og det gjorde de med et flot resultat Tak til bla. Peer og Eskild.
Så selv om vi savner vennerne, så viser det sig, at der kommer nye muligheder, når noget som har været i årevis ophører, det har været en dejligt at opleve at der er mange som byder ind og gerne vil arbejde for vores fællesskab.
Nu da vi ikke har vores venner mere og arrangementerne bliver fordelt ud over flere personer, er der nu mange som gør et flot stykke arbejde.
Vi har altid i bestyrelsen betalt for vores mad til fællesspisningerne, også dem vi slev har stået for idet vi synes at hvis vi og andre som arbejder, i huset skal have fribillet, så går det ud over indtjeningen. Samtidig er der nogen som hjælper i andre sammenhænge, som ikke får sin billet betalt, så for at ingen bliver glemt, er vores politik at alle som spiser i huset betaler sin part. Vi synes det er mest retfærdig.
Vi har et ønske, om at udvide vores bestyrelse, så vi er flere om at løfte den del, som har med fællesskabet og arrangementer i huset at gøre, dels for at bevare de traditioner bla. med fællesspisninger og få nye ideer til initiativer i og omkring huset og derved støtte op om vores sammenhold i byen. Jeg fornemmer at der sker noget meget spændene i byen med kultur og musik så jeg glæder mig til at se hvor vi skal hen.
Jeg vil slutte med at takke alle som støtter huset både med jeres arbejdskraft og kontingent og dem som har lyst til at deltage i de arrangementer som er i huset. Det arbejde vi som bestyrelse lægger i huset, er for jeres og for husets skyld, og derfor er det skønt at se at i kommer.
Med venlig hilsen Susanne Hintz