Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus 2022

Årsberetning 2021 - 2022

Coronapandemien har igen i år påvirket aktiviteterne i forsamlingshuset med forsamlingsforbud, restriktioner og egentlig nedlukning af 2 omgange nemlig fra midt januar til juni og igen fra midten af december 2021 til slut januar 2022.

Det har givet en stille start på året i selve huset, men hektisk aktivitet i udlejningsdelen omkring flytning af aktiviteter til efteråret, ja nogle endda flere gange. Der har været 26 udlejninger med i alt 39 udlejningsdage i 2021 til store fødselsdage, konfirmationer og bryllupper. Økonomien omkring huset er fin og stabil, hvilket Hanne vil redegøre for senere.

Udlejningsfunktionen er i løbet af året overgået fra Elspa Hansen til Marlene Koldsø med kasserer Hanne Bilde i baggrunden.

Jeg vil hermed benytte lejligheden til at takke Elspa for hendes mangeårige arbejde med udlejning af forsamlingshuset.

I 2021 var der 98 husstande, der betalte medlemskontingent og dermed bakkede op omkring forsamlingshuset og bestyrelsens arbejde med at drive og vedligeholde huset. STOR tak til jer alle. Det betyder meget for bestyrelsen, at der er opbakning fra landsbyens beboere til vores arbejde.

Som følge af pandemien har de aktiviteter, som bestyrelsen selv er vært for også ligget stille i første halvår af 2021 og det første arrangement, som forsamlingshuset har deltaget i var indvielsen af pentanquebanen på arealet ”Under Egen” i juni i samarbejde med Tårup Landsbyråd. Det var et vellykket arrangement med stort fremmøde.

Efter sommerferien har der været en hel del mere aktivitet i huset.

I september arrangerede forsamlingshuset med stor succes fællesspisning med fokus på børnefamilier, hvor ca. 90 børn og voksne mødte op til hjemmelavede pizza. Jeg vil her sige STOR tak til Marlene og Julie for at være tovholdere på dette arrangement.

I november blev der igen afholdt en vellykket og tiltrængt fællesspisning i forbindelse med udgivelse af Tårupbogen. Her fik de ca. 60 fremmødte en hyggelig aften med præsentation af en revideret og opdateret udgave af Tårupbogen. Her var det igen Marlene, der var tovholder på middagen, så også en STOR tak for indsatsen her.

I december var der igen liv i huset da forsamlingshuset var vært for en hyggelig og stemningsfuld koncert med gruppen ”Gæsterne”, igen foranlediget af vores lokale musikarrangør Henrik Kragh. STOR tak til dig for at få sat Tårup på gruppens turneplan. Før koncerten blev der serveret lækker tapas og jeg vil her rette en STOR tak til familierne Bilde og Eriksen for igen at være tovholdere på dette arrangement. Desværre var pandemien igen i opblomstring på dette tidspunkt, hvilket fik nogle deltagere til at melde fra, men samtidig fik bestyrelsen til at træffe beslutning om at tjekke coronapas ved indgangen. Dette tiltag blev meget godt modtaget af de fremmødte, der alle kunne fremvise et grønt coronapas.

Formand for Tårup Forsamlingshus
Hanne Dahl