Årsberetning 2022
Året 2022 startede i coronapandemiens tegn og for første og eneste gang under den 2 år lange pandemi blev forsamlingshusene specielt bedt om at lukke ned for alle aktiviteter i januar. Således også vores forsamlingshus. Det betød desværre, at vi måtte aflyse nogle private arrangementer.
 
Heldigvis blev landet og dermed også forsamlingshuset åbent igen fra 1. februar, men det blev en stille opstart.
 
I 2022 har 74 husstande betalt for medlemskab af forsamlingshuset – desværre færre end i 2021.
 
Forsamlingshusets første arrangement var generalforsamlingen i marts, men da den desværre faldt på samme dag som generalforsamlingen i Frørup Andelskasse var fremmødet så beskedent, at vi kunne afholde arrangementet i den lille sal.
 
Ud over generalforsamlingen har der været afholdt 4 arrangementer
  • fællesspisning for børnefamilier i april hvor tovholderne var Marlene og Julie. Der var et superfint fremmøde og alle så ud til at nyde hinandens selskab
  • fællesspisning i september med rigtig godt fremmøde, hvor familierne Bilde og Eriksen igen stod bag et lækkert arrangement
  • koncert med Søren Manscher i november, arrangeret af Henrik Kragh med opbakning af resten af bestyrelsen
  • og til sidst julebanko i december med ca. 80 deltagere, Lindas dejlige julemad, samt rigtig mange medbragte pakker og sponsorerede gaver fra både SuperBrugsen og Netto i Ørbæk.
TUSIND TAK til alle, der har ydet en stor indsats for, at disse arrangementer har været mulige.
Forsamlingshuset har være udlejet til 45 arrangementer og i alt 67 dage. Derudover har huset tillige været udlånt til det fælles julearrangement mellem menighedsrådet i Tårup Kirke og Landsbyrådet.
 
Ud over de ovennævnte arrangementer har bestyrelsen arbejdet med
  • renovering af hovedtrappe inkl. flisebelægning + nye vinduer på første sal. Til begge projekter har vi modtaget tilskud fra Nyborg Kommune. Projektet omkring hovedtrappen er udført af Aage Pedersen og Søn og udskiftning af vinduerne på 1. sal er lavet af Peer Poulsen med familie. STOR TAK til Peer for den indsats.
  • bestyrelsen har endvidere drøftet de stigende energipriser og evt. udskiftning af varmekilde. Vi har justeret lidt på udlejningsprisen fremover for at imødekomme fremtidige energipriser og har besluttet at beholde husets gasfyr indtil videre – også set i lyset af det arbejde, der pågår omkring Grøn Landsby.
  • Bestyrelsen har tillige afholdt fællesmøde med Landsbyrådet omkring overdragelse af frysehuset til Landsbyrådet. Sagen ligger i Nyborg Kommune, men der er intet afklaret på nuværende tidspunkt
  • Henrik Kragh fra bestyrelsen har været initiativtager til en Havefest under Egen i august sammen med andre gode borgere fra Tårup. Det var et yderst vellykket og velbesøgt arrangement, som heldigvis gentages her i 2023. Forsamlingshuset har doneret penge til leje af scenen – et beløb, der er ydet fra den sum, der blev overdraget til forsamlingshuset i forbindelse med nedlæggelse af Forsamlingshuset Venner.
I forsommeren 2022 fik Forsamlingshuset en henvendelse fra Destination Fyn, der ønskede at opsætte et kunstværk i forbindelse med promovering af Herregårdsruten og alle – både beboere og forbipasserende - kan nu nyde Per Bukh’s blå og gule kunstværk på gavlen af huset.
 
Forsamlingshuset har søgt og fået bevilliget penge fra Frørup Andelskasse til indkøb af nye stole, da flere trængte til udskiftning.
 
Forsamlingshuset har i slutningen af året fået ny og opgraderet hjemmeside og jeg vil hermed benytte lejligheden til at takke Steen dels for at drifte hjemmesiden på dagligt niveau og dels for det store, omfattende og meget koncentrerede arbejde med omlægning af hjemmesiden i en ny skabelon.
 
Bestyrelsesmedlem Peer Paulsen har desværre ikke ønsket af genopstille til bestyrelsen og jeg vil med denne buket takke Peer for 10 års arbejde for Tårup Forsamlingshus. Jeg håber, at vi stadig kan drage nytte af din store erfaring omkring byggeri. STOR TAK for de mange timers frivillige arbejde for Forsamlingshuset.
 
Julie Gry Sørensen, der også er medlem af bestyrelsen har desværre valgt at stoppe i bestyrelsesarbejdet uden at være på valg på grund af øget arbejdsbyrde og videreuddannelse. Jeg vil hermed også takke Julie mange gange for hendes arbejdsindsats for Forsamlingshuset.
 
TAK til alle i bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde i 2022 og jeg ser frem til samarbejdet omkring Forsamlingshuset her i 2023. 
  
Hanne Dahl.
Formand for Tårup Forsamlingshus.