Huset drives af en ulønnet bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.

Forsamlingshuset er indrettet med 2 sale - den store sal med tilhørende scene der rummer 135 personer og den lille sal har plads til 30 personer.

Mulighed for brug af teleslynge

taarup forsamlingshus

Tårup Forsamlingshus

Køkkenet er moderne og meget funktionelt med godt køkken grej. Fremstillingsdel og opvask er adskilt i særskilte rum.

Forsamlingshuset er velegnet for gangbesværede, men rummer ikke et decideret handicaptoilet. Desuden er der i nær tilknytning til forsamlingshuset et børnevenligt grønt område med legeplads samt gode parkeringsforhold.

Tårup Forsamlingshus lejes som et nøglehus.

Tårup Forsamlingshus

Køkkenbyggeri og renovering

Fynbofonden lag nyborg 

nordea

Takket være husstandsindsamlingen, donationer fra ovenstående fonde samt et kæmpemæssigt frivilligt arbejde, er køkkenbyggeriet gennemført, uden at det har været nødvendigt at optage lån.

fionia

Efterfølgende har Fionia-fonden støttet forsamlingshuset med ca. 36.000 kr. Desuden har LAG-Nyborg endnu en gang givet tilsagn om en bevilling, denne gang på 35.000 kr. Bestyrelsen påtænker for disse penge at få isoleret gulvet under den store sal og etageadskillelsen mellem entre/lille sal og loft, afslibe og lakere gulvet i den store sal samt at udskifte bagdøren til kælderen.

Bestyrelsen vil gerne sige tusind tak til alle, som har støttet os med penge eller frivilligt arbejde.

Forsamlingshusets grundplan

Skitse Tårup Forsamlingshus

Bliv medlem af Tårup Forsamlingshus

Medlemskab/kontingent
Alle, der ønsker at støtte Tårup Forsamlingshus gennem et medlemsskab, kan gøre dette ved at indbetale et årligt kontingent på:

  • 150,00 kr. pr. husstand (75 kr. for enlige)

på forsamlingshusets konto: reg. nr. 5960 Kontonr. 0005004643
(Husk at anføre navn og adresse).

Når du er medlem har du stemmeret på Forsamlingshusets årlige generalforsamling, der afholdes i marts måned.
Generalforsamlingen annonceres i dagspressen og på Tårup portalen.