Formand Hanne Dahl Tårup Byvej 3b, Tårup, 5871 Frørup 51514220
Næstformand Viggo Hansen Tårup Byvej 14, Tårup, 5871 Frørup 65371371
Kasserer Hanne Bilde  Strandvej 4, Tårup Strand, 5871 Frørup 65371226
Sekretær Heidi Hjorthaab Bækvej 8, Tårup, 5871 Frørup 26878223
Medlem  Henrik Nielsen Tårup Byvej 6, Tårup, 5871 Frørup 65372019
Medlem  Henrik Kragh Bækvej 9, Tårup, 5871 Frørup 30429021
Medlem  Peer Paulsen Tårup Byvej 44, Tårup, 5871 Frørup  27287818
Medlem Tove Damgaard Kirke Alle 13, Tårup, 5871 Frørup 28937344
Medlem Marlene Koldsø  Bækvej 7, Tårup, 5871 Frørup 26130286
Suppleant Julie Christiansen Kirke Alle 2, 5871 Frørup 26394554

Om bestyrelsens arbejde 

Tårup Forsamlingshus er en selvejende institution med hjemsted i Tårup.
Institutionens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt - kulturelt arbejde.

Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften evt. nødvendige personale samt at udarbejde årlige regnskaber. lnstitutionen tegnes af formanden i forbindelse med kassereren.

Se i øvrigt Vedtægterne for Tårup Forsamlingshus

En aktiv bestyrelse...

Bestyrelsen i arbejdeLoftet males i den store sal...

Aktiv bestyrelseNyt tag på Frysehuset...