Først i 50erne lejer Andelsforeningen Tårup Andelsfryseri et stykke jord af gdr. Frederik Leerberg for kr. 100 en gang for alle. Lejemålet løber så længe Tårup Andelsfryseri består.

I 1981 overtager Ørbæk Kommune efterfølgende Nyborg Kommune grunden hvor frysehuset er beliggende.

Da Andelsforeningen Tårup Andelsfryseri ophæves bliver bygningen solgt/overdraget til Tårup Forsamlingshus for et symbolsk beløb og Tårup Forsamlingshus indgår i 1996 en lejekontrakt med kommunen omkring et lejemål af grunden som løber så længe Tårup Forsamlingshus består mod at forsamlingshuset skal vedligeholde grunden.

Før Tårup Forsamlingshusets jubilæum blev frysehuset istandsat ind-/udvendigt med blandt andet nyt tag.

Frysehuset bliver i dag brugt til opbevaring af borde og bænke der kan lejes til havefester mm.

Da Tårup Forsamlingshus havde jubilæum var der en flot udstilling i Frysehuset. Ligesom familiedagen har været flyttet ind i Frysehuset hvis vejret ikke har været til udendørsarrangementer.

 

Familiedag i Frysehuset

Lokalhistorisk udstilling i Frysehuset

Frysehuset